Showing all 1 result

Show sidebar
Close

Sim Gard

Màng Simgard là màng chống thấm bitum giúp bảo vệ chống va đập và áp lực ngầm cho kết cấu hiệu quả. Nó chứa bitum biến tính với Atactic Polypropylen (A.P.P.). Lưới Polyester được sử dụng để tăng cường khả năng kháng cơ học chống ứng suất cho sản phẩm.