Showing all 3 results

Show sidebar
Close

Màng Sim E-ALGV-4K

Sim E-ALGV-4K có độ đàn hồi cao và duy trì khả năng linh hoạt ngay cả ở nhiệt độ thấp. Nó có hiệu suất cao chịu ứng suất cao với hai cấu kiện mang riêng biệt được bao gồm trong cấu trúc của nó. Lớp màng nhôm có trị số cản hơi ẩm rất cao.

Close

Màng Sim E-KV-5K

Sim E-KV-5K có độ dày 5 mm và có tính đàn hồi cao cho phép nó duy trì khả năng linh hoạt ngay cả ở nhiệt độ thấp. Nó có hiệu suất chịu ứng suất cao, có khả năng chống rách và giãn dài tuyệt vời do trong kết cấu của nó có polyester.

Close

Màng Sim E-KV-5S

Sim E-KV-5S có độ đàn hồi cao và duy trì khả năng linh hoạt ngay cả ở nhiệt độ thấp. Nó có hiệu suất chịu ứng suất cao, có khả năng chống rách và giãn dài tuyệt vời do trong kết cấu của nó có polyester.