Showing all 1 result

Show sidebar
Close

Màng Sim-II Double Carrier

Màng Sim II là màng chống thấm bitum với lưới polyester kép có khả năng kháng cơ học cao.