CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TỐI

Standart đang phấn đấu cho mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực chống thấm bằng cách tin tưởng và đạt được các tiêu chí sau:

– Cung cấp các giải pháp thay thế là nguyên tắc chính của chất lượng và thành công bao gồm kết hợp đúng dự án, cơ sở hạ tầng phù hợp, sản phẩm phù hợp và ứng dụng phù hợp.

– Nhằm mục đích tăng chất lượng sản xuất và dịch vụ của chúng tôi lâu dài bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến.

– Phấn đấu cho sự hài lòng tối đa của khách hàng bằng cách đóng góp trình độ và kỹ năng của nhân viên của chúng tôi với các chương trình đào tạo.

– Phát triển hệ thống quản lý chất lượng vững bền trong công ty

– Luôn nhạy bén với môi trường và cộng đồng.