box1ok

Năng lực sản xuất

Nhà máy màng Bitum & Tổng hợp Simplan với công suất 10.000.000 m2.

box2ok

Chất lượng cao

Chúng tôi có TSE. CE. DIN. Broof. Chứng chỉ và Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000.

box3ok

Nhà phân phối trên toàn thế giới

Chúng tôi làm việc trong phạm vi đầy đủ của các doanh nghiệp cách nhiệt trên khắp 5 châu lục.

box4ok

Phạm vi sản phẩm

Chúng tôi sản xuất một số màng bitum & tổng hợp như PVC. TPO. HDPE. LDPE. ECB.

SẢN PHẨM NỔI BẬT