Hiển thị tất cả 4 kết quả

Show sidebar
Close

Penguen Series

Màng chống thấm Dòng PENGUEN là loại màng đàn hồi ưu tiên cho vùng khí hậu ôn hòa. Để sản xuất loại màng này, chúng tôi đã sử dụng APP (Atactic Polypropylen) với nhựa nhiệt dẻo để tăng cường bitum. Đồng thời gia tăng cường độ vật lý của các màng bằng vải sợi thủy tinh và lưới polyester không dệt như một hệ thống gia cố.

Close

Panda Series

Màng chống thấm Dòng PANDA là loại màng chống thấm đàn hồi ưu tiên cho vùng khí hậu ôn đới. Trong màng của chúng tôi, APP (Atactic Polypropylen) với nhựa nhiệt dẻo được sử dụng để tăng cường độ vật lý của màng.

Màng Dòng Panda của chúng tôi bền vững với ảnh hưởng vật lý và hóa học.

Close

HOT Series

Màng chống thấm Dòng HOT là loại màng đàn hồi ưu tiên cho vùng khí hậu ôn hòa. Để sản xuất loại màng này, chúng tôi đã sử dụng APP (Atactic Polypropylen) với nhựa nhiệt dẻo để tăng cường bitum.

Close

Fok Series

Màng chống thấm Dòng FOK là loại màng chống thấm đàn hồi, ưu tiên cho vùng khí hậu lạnh. Để sản xuất loại màng này, chúng tôi đã sử dụng SBS (Styrene-Butadiene-Styrene) với nhựa nhiệt dẻo để tăng cường nhựa đường.