Hiển thị tất cả 5 kết quả

Show sidebar
Close

Sim Astar

Vật liệu chống thấm sử dụng ngay, được sản xuất để kết hợp sơn lót Standart với bitum bằng các phương pháp đặc biệt.

Standart primer được sử dụng làm sơn lót trước khi ứng dụng màng bitum Standart.

Close

Simelax

Dung dịch bitum cao su hóa, một thành phần, lớp bảo vệ màu đen dạng dung dịch.

Close

Simex 2K

Vật liệu chống thấm bitum polymer, hai thành phần, đàn hồi, gốc nước, sợi gia cường.

Close

Simpolas

Vật liệu chống thấm Bitum một thành phần, gốc nước, đàn hồi, phụ gia acrilic. Trước khi ứng dụng có màu nâu sẫm, sau khi màu ứng dụng trở thành màu đen sẫm.

Close

Simpolax

Dung dịch chống thấm gốc bitum, một thành phần, thi công lạnh.