TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Để trở thành một thương hiệu quốc tế, đưa ra các giải pháp phù hợp, hiện đại cho công nghiệp chống thấm bằng sự trợ giúp của đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

– Tấm xốp Pvc

– Ván lợp nhanh

– Ván lợp Sim

+ Chống thấm tổng hợp Simplan

+ Màng HDPE Simplan

+ Màng PVC đ Simplan

+ Màng TPO Simplan

– Băng Simself

+ Màng Simself

+ Băng Simself

– Ngân hàng dữ liệu

+ Danh mục

+ Giấy chứng nhận

+ Tài liệu tham khảo

+ Chi tiết kỹ thuật

+ Trang FAQ

+ Chứng nhận Broof

+ Công khai chất lượng