Showing all 1 result

Show sidebar
Close

Simex 2K

Vật liệu chống thấm bitum polymer, hai thành phần, đàn hồi, gốc nước, sợi gia cường.