Showing all 1 result

Show sidebar
Close

Thiết bị đầu ra Ăng – Ten

Đây là những phụ kiện duy trì tính cách nhiệt bền vững và cho phép các loại cáp như cáp ăng-ten, vv đi qua lớp cách nhiệt trên mái thượng